องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
กองสวัสดิการสังคม ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง
รายละเอียด : วันที่ 11 มกราคม 2565 นางประนอม หล้าหมอก (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง) พร้อมด้วยกองสวัสดิการสังคม ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง
ผู้โพส : admin