องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง สมัยสามัญที่ 1/2564 วันที่ 10 มกราคม 2565 และนายกแถลงนโยบายต่อสภาครั้งแรก
ผู้โพส : admin