ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่ ../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2} ../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :
อบต.โคกกลาง
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : v1n6Wi5Mon51054.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : S7s5VTpTue102034.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : LYyaza5Tue94823.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ : คำถาม : ตอบ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำถาม : ตอบ : ../add_file/คำถาม : ตอบ :
ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ : อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม ../add_file/อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลทั่วไป อบต.โคกกลาง แบ่งเขตการปกครองเป็น 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านโคกกลาง,หมู่ 2 บ้านหนองแวง,หมู่ 3 บ้านโคกสง่า,หมู่ 4 บ้านม่วงดง ,หมู่ 5 บ้านโนนน้ำเกลี้ยง ,หมู่ 6 บ้านตาดโตน , หมู่ 7 บ้านคำเต้าแก้ว ,หมู่ 8 บ้านหนองแสง ,หมู่ 9 บ้านหินลาด ,หมู่ 10 บ้านโคกกลาง , หมู่ 11 บ้านแสงแก้ว , หมู่ 12 บ้านหนองม่วง, หมู่ 13 บ้านโคกกลาง จำนวนประชากรใน ตำบลโคกกลาง จำนวนหลังครัวเรือน: 1,883 ครัวเรือน จำนวนประชากร: 7,182 คน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลทั่วไป อบต.โคกกลาง แบ่งเขตการปกครองเป็น 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านโคกกลาง,หมู่ 2 บ้านหนองแวง,หมู่ 3 บ้านโคกสง่า,หมู่ 4 บ้านม่วงดง ,หมู่ 5 บ้านโนนน้ำเกลี้ยง ,หมู่ 6 บ้านตาดโตน , หมู่ 7 บ้านคำเต้าแก้ว ,หมู่ 8 บ้านหนองแสง ,หมู่ 9 บ้านหินลาด ,หมู่ 10 บ้านโคกกลาง , หมู่ 11 บ้านแสงแก้ว , หมู่ 12 บ้านหนองม่วง, หมู่ 13 บ้านโคกกลาง จำนวนประชากรใน ตำบลโคกกลาง จำนวนหลังครัวเรือน: 1,883 ครัวเรือน จำนวนประชากร: 7,182 คน ../add_file/ข้อมูลทั่วไป อบต.โคกกลาง แบ่งเขตการปกครองเป็น 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านโคกกลาง,หมู่ 2 บ้านหนองแวง,หมู่ 3 บ้านโคกสง่า,หมู่ 4 บ้านม่วงดง ,หมู่ 5 บ้านโนนน้ำเกลี้ยง ,หมู่ 6 บ้านตาดโตน , หมู่ 7 บ้านคำเต้าแก้ว ,หมู่ 8 บ้านหนองแสง ,หมู่ 9 บ้านหินลาด ,หมู่ 10 บ้านโคกกลาง , หมู่ 11 บ้านแสงแก้ว , หมู่ 12 บ้านหนองม่วง, หมู่ 13 บ้านโคกกลาง จำนวนประชากรใน ตำบลโคกกลาง จำนวนหลังครัวเรือน: 1,883 ครัวเรือน จำนวนประชากร: 7,182 คน
ชื่อไฟล์ : w3-animate-fading file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-fading ../add_file/w3-animate-fading
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : n5iBRRkTue100608.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VgXx4dSTue100704.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CvPXShiTue100754.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iqkJkbxTue103236.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hRVgacPTue103309.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sVhMzD6Tue103341.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ln5uHUNThu30852.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0ID99CTWed32416.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8Te0nDMWed34156.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4GzmgOUWed32503.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : az41Hp4Wed34115.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zlBmdf3Mon35806.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7xD5bMuMon40059.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : SLHWX3pMon42409.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : I6e6p0EMon42455.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BRS6yVxThu71714.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GlwwI9PTue100333.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สรุปการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี้ ๑. การจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ๑.๑ ผู้บริหารและบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษา อยู่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๑.๒ ผู้บริหารและบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ได้ดำเนินกิจกรรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัติย์ โดยร่วมทำบุญเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย พระเจ้าอยู่หัวรัชการ ที่ ๙ ๑.๓ ผู้บริหารและบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ได้นำพวงมาลาร่วมพิธีเนื่องในวัน "วันปิยมหาราช” บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ สนามหน้าอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี อย่างพร้อมเพรียง ๑.๔ ผู้บริหารและบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนารถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ๒. การจัดโครงการเชิดชุเกียรติพนักงานส่วนตำบล ผู้มีประวัติ การทำงาน ผลงาน ความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการดีเด่น ๓. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม ๔. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานตามประกาศจริยธรรม ๕. จัดทำแผนแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ๖. จัดให้ข้าราชการลงชื่อรับทราบประมวลจริยธรรม โดยการแจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการความประพฤติสำนึกในหน้าที่สามารถประสานงานกับทุกฝ่ายตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น ๗. ประกาศช่องทางช่องร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล ๘. จัดทำตู้ร้องเรียนร้องทุกข์ครองคลุมถึงเรื่องการฝ่าฝืนจริยธรรม และประกาศช่องทางการร้องเรียนงานบุคคล ๙. กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยส่งเสริมและให้ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ๑๐. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ๑๑. กิจกรรมเคารพธงชาติ เดือนละ ๑ ครั้ง ๑๒. โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี้ ๑. การจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ๑.๑ ผู้บริหารและบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษา อยู่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๑.๒ ผู้บริหารและบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ได้ดำเนินกิจกรรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัติย์ โดยร่วมทำบุญเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย พระเจ้าอยู่หัวรัชการ ที่ ๙ ๑.๓ ผู้บริหารและบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ได้นำพวงมาลาร่วมพิธีเนื่องในวัน "วันปิยมหาราช” บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ สนามหน้าอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี อย่างพร้อมเพรียง ๑.๔ ผู้บริหารและบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนารถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ๒. การจัดโครงการเชิดชุเกียรติพนักงานส่วนตำบล ผู้มีประวัติ การทำงาน ผลงาน ความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการดีเด่น ๓. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม ๔. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานตามประกาศจริยธรรม ๕. จัดทำแผนแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ๖. จัดให้ข้าราชการลงชื่อรับทราบประมวลจริยธรรม โดยการแจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการความประพฤติสำนึกในหน้าที่สามารถประสานงานกับทุกฝ่ายตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น ๗. ประกาศช่องทางช่องร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล ๘. จัดทำตู้ร้องเรียนร้องทุกข์ครองคลุมถึงเรื่องการฝ่าฝืนจริยธรรม และประกาศช่องทางการร้องเรียนงานบุคคล ๙. กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยส่งเสริมและให้ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ๑๐. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ๑๑. กิจกรรมเคารพธงชาติ เดือนละ ๑ ครั้ง ๑๒. โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ../add_file/สรุปการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี้ ๑. การจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ๑.๑ ผู้บริหารและบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษา อยู่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๑.๒ ผู้บริหารและบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ได้ดำเนินกิจกรรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัติย์ โดยร่วมทำบุญเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย พระเจ้าอยู่หัวรัชการ ที่ ๙ ๑.๓ ผู้บริหารและบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ได้นำพวงมาลาร่วมพิธีเนื่องในวัน "วันปิยมหาราช” บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ สนามหน้าอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี อย่างพร้อมเพรียง ๑.๔ ผู้บริหารและบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนารถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ๒. การจัดโครงการเชิดชุเกียรติพนักงานส่วนตำบล ผู้มีประวัติ การทำงาน ผลงาน ความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการดีเด่น ๓. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม ๔. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานตามประกาศจริยธรรม ๕. จัดทำแผนแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ๖. จัดให้ข้าราชการลงชื่อรับทราบประมวลจริยธรรม โดยการแจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการความประพฤติสำนึกในหน้าที่สามารถประสานงานกับทุกฝ่ายตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น ๗. ประกาศช่องทางช่องร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล ๘. จัดทำตู้ร้องเรียนร้องทุกข์ครองคลุมถึงเรื่องการฝ่าฝืนจริยธรรม และประกาศช่องทางการร้องเรียนงานบุคคล ๙. กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยส่งเสริมและให้ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ๑๐. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ๑๑. กิจกรรมเคารพธงชาติ เดือนละ ๑ ครั้ง ๑๒. โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : https://itas.nacc.go.th/go/iit/6am98k file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://itas.nacc.go.th/go/iit/6am98k ../add_file/https://itas.nacc.go.th/go/iit/6am98k
ชื่อไฟล์ : https://itas.nacc.go.th/go/iit/6am98k file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://itas.nacc.go.th/go/iit/6am98k ../add_file/https://itas.nacc.go.th/go/iit/6am98k
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ทดสอบระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบระบบ ../add_file/ทดสอบระบบ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ติดต่อเจ้าหน้าที่เรื่องผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนาครับ ด่วนครับ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ติดต่อเจ้าหน้าที่เรื่องผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนาครับ ด่วนครับ ../add_file/ติดต่อเจ้าหน้าที่เรื่องผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนาครับ ด่วนครับ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tT3GwUhWed103730.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tWSOILdTue93236.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vbPsVDiWed35013.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gijpf9YFri125143.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NHvfMtEFri125400.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Lweo6QUWed102722.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ucV8lA5Tue105009.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VhXS2U0Tue110335.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VHyRae4Tue112231.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ : d3UgcwhWed110341.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gbqHcnzWed21511.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FBJjfyxWed22624.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0ruw3wuWed23147.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0J62yLhTue21602.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UJNcYahTue21818.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : esQRXW9Tue22755.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : r4i5KH7Wed54703.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : y0QqjAtTue25910.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SD7NNEEMon94804.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FhKmMWMMon95507.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RizL6OrMon95628.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jhIjCy4Mon21528.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : t0q2pMVWed113125.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WAgYkYMTue95550.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : CJ2reBIWed113602.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eUwDjmmWed113627.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6AxwFQkWed114259.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Tss5RlWWed114817.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1om9ueAWed115120.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bPwrJF7Wed115506.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CvwqMgFWed115651.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : x1OHyt7Wed115851.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oAePUGoWed120058.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : a4O8lVoWed13855.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3LZIGhsWed14132.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Y1jZvadWed35642.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Xqbz9YZThu95642.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : e39bnh5Thu103710.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RvYjx7GThu105739.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IVMWRHGMon102318.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KcmQpIfMon102601.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : t7ybI8EMon13208.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : s9rClTsMon13330.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : wkwiqCLMon50403.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง 184 หมู่ 1 บ้านโคกกลาง ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 41240 เบอร์ติดต่อ 1. สำนักปลัด 042-111-742 2. กองคลัง,กองการศึกษา 042-111-741 3. กองช่าง,กองสวัสดิการสังคม 042-111-740 4. งานป้องกันฯ 042-111-743 www.kokglang.go.th อีเมลล์ : admin@kokglang.go.th file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง 184 หมู่ 1 บ้านโคกกลาง ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 41240 เบอร์ติดต่อ 1. สำนักปลัด 042-111-742 2. กองคลัง,กองการศึกษา 042-111-741 3. กองช่าง,กองสวัสดิการสังคม 042-111-740 4. งานป้องกันฯ 042-111-743 www.kokglang.go.th อีเมลล์ : admin@kokglang.go.th ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง 184 หมู่ 1 บ้านโคกกลาง ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 41240 เบอร์ติดต่อ 1. สำนักปลัด 042-111-742 2. กองคลัง,กองการศึกษา 042-111-741 3. กองช่าง,กองสวัสดิการสังคม 042-111-740 4. งานป้องกันฯ 042-111-743 www.kokglang.go.th อีเมลล์ : admin@kokglang.go.th
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9IdiofkTue100021.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mVpevCTTue100230.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RSCZFg4Tue102101.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wjbGletTue102552.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : xdq3GdQWed94903.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hgPxdkSWed104701.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ibSPXKoWed104734.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : g5IGFyjWed112946.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : voB8XkmWed114821.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Qn1eLwbWed41323.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UzjbpoUThu33355.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : H71nuQaThu33613.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9m4Vi0jThu33727.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0v5jVkpThu42355.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vvL9dnaThu83738.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : k7btfJBThu84230.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OnPMPteFri103717.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ ../add_file/เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ
ชื่อไฟล์ : ตำบลโคกกลาง อยู่ห่างจากอำเภอโนนสะอาดไปทางทิศใต้ ประมาณ ๓ กิโลเมตร มีพื้นที่ ๖๗.๔๐๖ ตารางกิโลเมตร อาณาเขตตามลักษณะการแบ่งเขตการปกครอง จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑,๑๐ เดิมพื้นที่บริเวณแห่งนี้มีภูมิประเทศเป็นที่เนิน (โนน) มีป่าทึบและมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก มีพ่อตา ดงบัว, พ่อจารย์ซุย โพธิจารย์, พ่อสนและพวกประมาณ ๑๐ ครัวเรือน อพยพมาจากอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มาตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพบริเวณนี้และเรียกชื่อบ้านว่า “บ้านน้ำแบ่ง” เพราะที่ตั้งบ้านโคกกลางแห่งนี้เป็นศูนย์กลางลำน้ำ ๒ สายซึ่งไหลมาบรรจบกัน คือ ทิศตะวันออก คือ ลำน้ำปาว ทิศตะวันตก คือ ลำน้ำพอง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๗ จึงเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านจาก “บ้านกลางโคก” มาเป็น “บ้านโคกกลาง” ขึ้นอยู่ในการปกครองของตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ ตำบลโคกกลางได้รับการยกฐานะทางการปกครองจึงได้แยกบ้านโคกกลาง มาอยู่ในการปกครองของตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันมีนายทองสูนร์ ตัวเสาร์ เป็นกำนันและเมื่อมีราษฎรเพิ่มมากขึ้น จึงจัดตั้งบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑๐ ออกจาก บ้านโคกกลางหมู่ที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๓๔ และมีนายบุญหลาย ตัวเสาร์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองแวงใหญ่ หมู่ที่ ๒ เดิมที่หมู่บ้านแห่งนี้เป็นป่าไม้และมีต้นไม้ขนาดใหญ่และมีหนองน้ำที่เต็มไปด้วย “ต้นแวง” ป่าไม้และหนองน้ำแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าน้อยใหญ่ นา ๆ ชนิด ซึ่งต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๖๖ พ่อใหญ่จ้ำจารย์ พร้อมพวกเดินทางมาจากอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มาพบป่าและหนองน้ำแห่งนี้ มีทำเลที่เหมาะสมแก่การก่อตั้งบ้าน จึงได้ปลูกสร้างบ้านเรือนเพื่ออยู่อาศัยประมาณ ๔ - ๕ หลังคาเรือนที่ชายป่าริมน้ำ ซึ่งเป็นหนองน้ำที่กว้างใหญ่ มีต้นแวงเกิดขึ้นตามธรรมชาติชาวบ้านจึงเรียกขานชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านหนองแวงใหญ่” ตามชื่อของต้นแวงและหนองน้ำ โดยมีนายมูลอำมาตร มานะศรี เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๒ ได้แยกบ้านหนองแวงใหญ่ ออกจากบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑ มีประชากร ๒๓๐ คน แยกเป็นชาย ๑๒๖ คน และหญิง ๑๐๔ คนมีครัวเรือน ๕๐ ครัวเรือน บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสง่า ตั้งขึ้นเป็นหมู่บ้านเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๖ ซึ่งเริ่มแรกมีนายสาคร นาสินสร้อย เป็นผู้นำในการตั้งขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “บ้านโคกบำสามขา” เพราะทำเลที่ตั้งของหมู่บ้านเป็นบ๋า (ทำเลลาดเอียง) มีน้ำบ่อซึมและฟาร์มเลี้ยงวัว ซึ่งต่อมีผู้คน ได้อพยพมาอาศัยอยู่เพิ่มมากขึ้นกลายเป็นชุมชนหนาแน่น มีผู้นำและสร้างกฎระเบียบในการปกครอง จึงได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า ”บ้านโคกสง่า” ตำบลโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๑ โดยเลือกให้นายสาคร นาสินสร้อย เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ ได้เปลี่ยนแปลงเขตการปกครองทางราชการตั้งตำบลขึ้นใหม่ คือตำบลโคกกลาง และเปลี่ยนแปลงให้บ้านโคกสง่ามาอยู่ในเขตการปกครองของตำบลโคกกลาง โดยมีนายเลิศ ลำไธสง เป็นผู้ใหญ่บ้านจนถึงปัจจุบัน บ้านม่วงดง หมู่ที่ ๔ ณ สถานที่ตั้งหมู่บ้านแห่งนี้ สมัยก่อนเป็นป่าไม้เบญจพรรณและป่าดงดิบเป็นบางส่วนซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผัก ที่เป็นอาหารของผู้คน ตลอดทั้งสัตว์ป่านานาชนิด เช่น หมู่ป่า กระรอก กระแต นก ฯลฯ ผู้คนในละแวกนี้ให้สมญานามว่า “ ป่าแสนสุข ” และบริเวณป่าไม้ดังกล่าว มีหนองน้ำ และ ในบริเวณหนองน้ำเต็มไปด้วยต้นมะม่วงป่า (ตามภาษาบาลี เรียกว่า ไม้อัมพวรรณ) ชาวบ้านจึงเรียกรวม คำว่า “ มะม่วงป่า ” กับคำว่า “ดง” ตั้งเป็นเชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านม่วงดง” ส่วนนามของวัดได้นำเอาคำว่าอัมพวรรณ มาตั้งชื่อวัดว่า “ วัดชัยอัมพร ” จนถึงปัจจุบัน ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๗๖ ได้รับการตั้งขึ้นตามกฎหมาย อยู่ในเขตการปกครองของตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี และปีพุทธศักราช ๒๕๒๐ กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งให้แยกอำเภอโนนสะอาด ออกจากเขตการปกครองของอำเภอกุมภวาปี จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอโนนสะอาด โดยบ้านม่วงดงให้ขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอโนนสะอาด และปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ กระทรวงมหาดไทย ได้ตั้งตำบลโคกลางขึ้นมาใหม่ จึงเปลี่ยนแปลงให้บ้านม่วงดง อยู่ในเขตการปกครองของตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี บ้านโนนน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ ๕ เมื่อประมาณปีพุทธศักราช ๒๔๙๘ ได้มีชาวบ้านคำเต้าแก้วย้ายเข้ามาจับจองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและทำมาหากิน ประมาณ ๔-๕ ครอบครัว ซึ่งต่อมาได้มีผู้คนอพยพมาจากถิ่นอื่นเข้ามาอาศัยอยู่เพิ่มมากขึ้นกลายเป็นชุมชนใหญ่ เพราะที่ตั้งบริเวณหมู่บ้านนี้ มีลักษณะเป็นที่เนิน หรือโนน (หมายถึง ที่สูง) มีต้นไม้ใหญ่เกิดอยู่ในบริเวณที่ตั้งหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “ ต้นน้ำเกลี้ยงใหญ่ ” จึงเห็นชอบให้เรียกขานชื่อหมู่บ้านตามลักษณะโดดเด่นของพื้นที่ว่า “บ้านโนนน้ำเกลี้ยง” และได้รับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านตามกฎหมายการปกครองของทางราชการเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๗ บ้านตาดโตน หมู่ที่ ๖ บ้านตาดโตน เดิมเรียกว่า “ บ้านโตนตาด ” ก่อตั้งเป็นหมู่บ้านเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๖ โดยราษฎรอพยพมาตั้งรกราก จำนวน ๘ ครัวเรือน นำโดยนายศรีอร กองเพชร, นายพรั่ว อันทะปัญญา, นายทองสุข หอมสมบัติ พบว่าบริเวณที่ตั้งของหมู่บ้าน มีน้ำโตนตาดหินที่กำหนดจากธรรมชาติ ต่อมาเมื่อมีผู้คนอพยพเข้ามาอยู่เพิ่มมากขึ้นทางราชการ จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ โดยเปลี่ยนจาก “ บ้านโตนตาด ” มาเป็น “ บ้านตาดโตน ” บ้านคำเต้าแก้ว หมู่ที่ ๗ บ้านคำเต้าแก้ว เดิมเรียกว่า “ บ้านห้วยโจด ” เนื่องจากบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านมีลำห้วยไหลผ่านหมู่บ้าน มีนายพรานคนหนึ่ง เดินทางไปล่าสัตว์และพบบ่อน้ำคำโดยบังเอิญ ซึ่งบ่อน้ำคำเป็นบ่อน้ำที่สะอาด สามารถนำมาบริโภคได้ตลอดปี นายพรานจึงนำเรื่อง ดังกล่าวนี้มาเสนอต่อผู้นำหมู่บ้านว่า การตั้งชื่อหมู่บ้านเราควรมองความสำคัญของบ่อน้ำคำแห่งนี้มาเป็นชื่อเรียกขานนามหมู่บ้าน โดยเปลี่ยนชื่อจากบ้านห้วยโจด มาเป็น “ บ้านคำเต้าแก้ว ” ตราบเท่าทุกวันนี้ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแสง ตั้งขึ้นโดยชาวบ้านกุดหว้า ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มีที่นาซี่งอยู่ ณ สถานที่ตั้ง หมู่บ้านหนองแสงในปัจจุบัน แต่เนื่องจากบ้านกุดหว้าเกิดโรคระบาดชาวบ้านล้มตายเป็นจำนวนมากโดยไม่ทราบสาเหตุและไม่ได้เจ็บป่วย ซึ่งในสมัยนั้นเชื่อกันว่า “ ห่าลงบ้าน ” จึงอพยพออกจากบ้านกุดหว้า จึงมาตั้งบ้านใหม่ใกล้กับที่นาของตนเอง จำนวน ๙ ครอบครัว โดยสถานที่ตั้งของหมู่บ้านมีหนองน้ำใหญ่ และรอบ ๆ หนองน้ำจะมีต้นแสงใหญ่เกิดขึ้น ชาวบ้านจึงใช้เป็นชื่อหมู่บ้านว่า “ บ้านหนองแสง ” บ้านหินลาด หมู่ที่ ๙ จัดตั้งขึ้นโดยแยกออกจากบ้านนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น เมื่อประมาณปีพุทธศักราช ๒๔๗๙ อพยพมาตั้งรกรากทำมาหากิน จำนวน ๕ ครอบครัว โดยการนำของนายผง โนนทิง เพราะเห็นว่าบริเวณแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นข้าวในนา ปลาในหนองและรวมไปถึงสัตว์ป่านานาชนิด พื้นที่ตั้งหมู่บ้านเป็นหินลาด (หินขาว) มีอยู่ตามร่องน้ำใกล้ วัดศิลาอาสน์ ชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “ บ้านหินลาด ” บนพื้นที่ประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่เศษ ต่อมาประมาณปีพุทธศักราช ๒๔๘๕ ทางราชการได้ประกาศตั้งหมู่บ้านขึ้นอย่างเป็นทางการ ซึ่งเดิมเรียกว่า บ้านหินลาด หมู่ที่ ๙ ขึ้นอยู่ในการปกครองของตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี และเมื่อประมาณปีพุทธศักราช ๒๕๑๘ บ้านหินลาด ได้แยกออกจากการปกครองของตำบลปะโค ตามลักษณะของการปกครองของทางราชการ มาขึ้นอยู่ในการปกครองของตำบลโคกกลาง บ้านแสงแก้ว หมู่ที่ ๑๐ เดิมเรียกชื่อว่า “ บ้านหนองแสง ” ต่อเมื่อเมื่อบ้านหนองแสงมีประชากรเพิ่มมากขึ้น ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ ทางราชการจึงได้แบ่งเขตการปกครองออกจากบ้านหนองแสง มาตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ตามลักษณะของการปกครอง และตั้งชื่อใหม่ว่า “ บ้านแสงแก้ว ” file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตำบลโคกกลาง อยู่ห่างจากอำเภอโนนสะอาดไปทางทิศใต้ ประมาณ ๓ กิโลเมตร มีพื้นที่ ๖๗.๔๐๖ ตารางกิโลเมตร อาณาเขตตามลักษณะการแบ่งเขตการปกครอง จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑,๑๐ เดิมพื้นที่บริเวณแห่งนี้มีภูมิประเทศเป็นที่เนิน (โนน) มีป่าทึบและมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก มีพ่อตา ดงบัว, พ่อจารย์ซุย โพธิจารย์, พ่อสนและพวกประมาณ ๑๐ ครัวเรือน อพยพมาจากอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มาตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพบริเวณนี้และเรียกชื่อบ้านว่า “บ้านน้ำแบ่ง” เพราะที่ตั้งบ้านโคกกลางแห่งนี้เป็นศูนย์กลางลำน้ำ ๒ สายซึ่งไหลมาบรรจบกัน คือ ทิศตะวันออก คือ ลำน้ำปาว ทิศตะวันตก คือ ลำน้ำพอง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๗ จึงเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านจาก “บ้านกลางโคก” มาเป็น “บ้านโคกกลาง” ขึ้นอยู่ในการปกครองของตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ ตำบลโคกกลางได้รับการยกฐานะทางการปกครองจึงได้แยกบ้านโคกกลาง มาอยู่ในการปกครองของตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันมีนายทองสูนร์ ตัวเสาร์ เป็นกำนันและเมื่อมีราษฎรเพิ่มมากขึ้น จึงจัดตั้งบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑๐ ออกจาก บ้านโคกกลางหมู่ที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๓๔ และมีนายบุญหลาย ตัวเสาร์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองแวงใหญ่ หมู่ที่ ๒ เดิมที่หมู่บ้านแห่งนี้เป็นป่าไม้และมีต้นไม้ขนาดใหญ่และมีหนองน้ำที่เต็มไปด้วย “ต้นแวง” ป่าไม้และหนองน้ำแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าน้อยใหญ่ นา ๆ ชนิด ซึ่งต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๖๖ พ่อใหญ่จ้ำจารย์ พร้อมพวกเดินทางมาจากอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มาพบป่าและหนองน้ำแห่งนี้ มีทำเลที่เหมาะสมแก่การก่อตั้งบ้าน จึงได้ปลูกสร้างบ้านเรือนเพื่ออยู่อาศัยประมาณ ๔ - ๕ หลังคาเรือนที่ชายป่าริมน้ำ ซึ่งเป็นหนองน้ำที่กว้างใหญ่ มีต้นแวงเกิดขึ้นตามธรรมชาติชาวบ้านจึงเรียกขานชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านหนองแวงใหญ่” ตามชื่อของต้นแวงและหนองน้ำ โดยมีนายมูลอำมาตร มานะศรี เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๒ ได้แยกบ้านหนองแวงใหญ่ ออกจากบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑ มีประชากร ๒๓๐ คน แยกเป็นชาย ๑๒๖ คน และหญิง ๑๐๔ คนมีครัวเรือน ๕๐ ครัวเรือน บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสง่า ตั้งขึ้นเป็นหมู่บ้านเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๖ ซึ่งเริ่มแรกมีนายสาคร นาสินสร้อย เป็นผู้นำในการตั้งขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “บ้านโคกบำสามขา” เพราะทำเลที่ตั้งของหมู่บ้านเป็นบ๋า (ทำเลลาดเอียง) มีน้ำบ่อซึมและฟาร์มเลี้ยงวัว ซึ่งต่อมีผู้คน ได้อพยพมาอาศัยอยู่เพิ่มมากขึ้นกลายเป็นชุมชนหนาแน่น มีผู้นำและสร้างกฎระเบียบในการปกครอง จึงได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า ”บ้านโคกสง่า” ตำบลโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๑ โดยเลือกให้นายสาคร นาสินสร้อย เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ ได้เปลี่ยนแปลงเขตการปกครองทางราชการตั้งตำบลขึ้นใหม่ คือตำบลโคกกลาง และเปลี่ยนแปลงให้บ้านโคกสง่ามาอยู่ในเขตการปกครองของตำบลโคกกลาง โดยมีนายเลิศ ลำไธสง เป็นผู้ใหญ่บ้านจนถึงปัจจุบัน บ้านม่วงดง หมู่ที่ ๔ ณ สถานที่ตั้งหมู่บ้านแห่งนี้ สมัยก่อนเป็นป่าไม้เบญจพรรณและป่าดงดิบเป็นบางส่วนซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผัก ที่เป็นอาหารของผู้คน ตลอดทั้งสัตว์ป่านานาชนิด เช่น หมู่ป่า กระรอก กระแต นก ฯลฯ ผู้คนในละแวกนี้ให้สมญานามว่า “ ป่าแสนสุข ” และบริเวณป่าไม้ดังกล่าว มีหนองน้ำ และ ในบริเวณหนองน้ำเต็มไปด้วยต้นมะม่วงป่า (ตามภาษาบาลี เรียกว่า ไม้อัมพวรรณ) ชาวบ้านจึงเรียกรวม คำว่า “ มะม่วงป่า ” กับคำว่า “ดง” ตั้งเป็นเชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านม่วงดง” ส่วนนามของวัดได้นำเอาคำว่าอัมพวรรณ มาตั้งชื่อวัดว่า “ วัดชัยอัมพร ” จนถึงปัจจุบัน ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๗๖ ได้รับการตั้งขึ้นตามกฎหมาย อยู่ในเขตการปกครองของตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี และปีพุทธศักราช ๒๕๒๐ กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งให้แยกอำเภอโนนสะอาด ออกจากเขตการปกครองของอำเภอกุมภวาปี จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอโนนสะอาด โดยบ้านม่วงดงให้ขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอโนนสะอาด และปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ กระทรวงมหาดไทย ได้ตั้งตำบลโคกลางขึ้นมาใหม่ จึงเปลี่ยนแปลงให้บ้านม่วงดง อยู่ในเขตการปกครองของตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี บ้านโนนน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ ๕ เมื่อประมาณปีพุทธศักราช ๒๔๙๘ ได้มีชาวบ้านคำเต้าแก้วย้ายเข้ามาจับจองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและทำมาหากิน ประมาณ ๔-๕ ครอบครัว ซึ่งต่อมาได้มีผู้คนอพยพมาจากถิ่นอื่นเข้ามาอาศัยอยู่เพิ่มมากขึ้นกลายเป็นชุมชนใหญ่ เพราะที่ตั้งบริเวณหมู่บ้านนี้ มีลักษณะเป็นที่เนิน หรือโนน (หมายถึง ที่สูง) มีต้นไม้ใหญ่เกิดอยู่ในบริเวณที่ตั้งหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “ ต้นน้ำเกลี้ยงใหญ่ ” จึงเห็นชอบให้เรียกขานชื่อหมู่บ้านตามลักษณะโดดเด่นของพื้นที่ว่า “บ้านโนนน้ำเกลี้ยง” และได้รับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านตามกฎหมายการปกครองของทางราชการเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๗ บ้านตาดโตน หมู่ที่ ๖ บ้านตาดโตน เดิมเรียกว่า “ บ้านโตนตาด ” ก่อตั้งเป็นหมู่บ้านเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๖ โดยราษฎรอพยพมาตั้งรกราก จำนวน ๘ ครัวเรือน นำโดยนายศรีอร กองเพชร, นายพรั่ว อันทะปัญญา, นายทองสุข หอมสมบัติ พบว่าบริเวณที่ตั้งของหมู่บ้าน มีน้ำโตนตาดหินที่กำหนดจากธรรมชาติ ต่อมาเมื่อมีผู้คนอพยพเข้ามาอยู่เพิ่มมากขึ้นทางราชการ จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ โดยเปลี่ยนจาก “ บ้านโตนตาด ” มาเป็น “ บ้านตาดโตน ” บ้านคำเต้าแก้ว หมู่ที่ ๗ บ้านคำเต้าแก้ว เดิมเรียกว่า “ บ้านห้วยโจด ” เนื่องจากบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านมีลำห้วยไหลผ่านหมู่บ้าน มีนายพรานคนหนึ่ง เดินทางไปล่าสัตว์และพบบ่อน้ำคำโดยบังเอิญ ซึ่งบ่อน้ำคำเป็นบ่อน้ำที่สะอาด สามารถนำมาบริโภคได้ตลอดปี นายพรานจึงนำเรื่อง ดังกล่าวนี้มาเสนอต่อผู้นำหมู่บ้านว่า การตั้งชื่อหมู่บ้านเราควรมองความสำคัญของบ่อน้ำคำแห่งนี้มาเป็นชื่อเรียกขานนามหมู่บ้าน โดยเปลี่ยนชื่อจากบ้านห้วยโจด มาเป็น “ บ้านคำเต้าแก้ว ” ตราบเท่าทุกวันนี้ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแสง ตั้งขึ้นโดยชาวบ้านกุดหว้า ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มีที่นาซี่งอยู่ ณ สถานที่ตั้ง หมู่บ้านหนองแสงในปัจจุบัน แต่เนื่องจากบ้านกุดหว้าเกิดโรคระบาดชาวบ้านล้มตายเป็นจำนวนมากโดยไม่ทราบสาเหตุและไม่ได้เจ็บป่วย ซึ่งในสมัยนั้นเชื่อกันว่า “ ห่าลงบ้าน ” จึงอพยพออกจากบ้านกุดหว้า จึงมาตั้งบ้านใหม่ใกล้กับที่นาของตนเอง จำนวน ๙ ครอบครัว โดยสถานที่ตั้งของหมู่บ้านมีหนองน้ำใหญ่ และรอบ ๆ หนองน้ำจะมีต้นแสงใหญ่เกิดขึ้น ชาวบ้านจึงใช้เป็นชื่อหมู่บ้านว่า “ บ้านหนองแสง ” บ้านหินลาด หมู่ที่ ๙ จัดตั้งขึ้นโดยแยกออกจากบ้านนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น เมื่อประมาณปีพุทธศักราช ๒๔๗๙ อพยพมาตั้งรกรากทำมาหากิน จำนวน ๕ ครอบครัว โดยการนำของนายผง โนนทิง เพราะเห็นว่าบริเวณแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นข้าวในนา ปลาในหนองและรวมไปถึงสัตว์ป่านานาชนิด พื้นที่ตั้งหมู่บ้านเป็นหินลาด (หินขาว) มีอยู่ตามร่องน้ำใกล้ วัดศิลาอาสน์ ชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “ บ้านหินลาด ” บนพื้นที่ประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่เศษ ต่อมาประมาณปีพุทธศักราช ๒๔๘๕ ทางราชการได้ประกาศตั้งหมู่บ้านขึ้นอย่างเป็นทางการ ซึ่งเดิมเรียกว่า บ้านหินลาด หมู่ที่ ๙ ขึ้นอยู่ในการปกครองของตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี และเมื่อประมาณปีพุทธศักราช ๒๕๑๘ บ้านหินลาด ได้แยกออกจากการปกครองของตำบลปะโค ตามลักษณะของการปกครองของทางราชการ มาขึ้นอยู่ในการปกครองของตำบลโคกกลาง บ้านแสงแก้ว หมู่ที่ ๑๐ เดิมเรียกชื่อว่า “ บ้านหนองแสง ” ต่อเมื่อเมื่อบ้านหนองแสงมีประชากรเพิ่มมากขึ้น ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ ทางราชการจึงได้แบ่งเขตการปกครองออกจากบ้านหนองแสง มาตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ตามลักษณะของการปกครอง และตั้งชื่อใหม่ว่า “ บ้านแสงแก้ว ” ../add_file/ตำบลโคกกลาง อยู่ห่างจากอำเภอโนนสะอาดไปทางทิศใต้ ประมาณ ๓ กิโลเมตร มีพื้นที่ ๖๗.๔๐๖ ตารางกิโลเมตร อาณาเขตตามลักษณะการแบ่งเขตการปกครอง จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑,๑๐ เดิมพื้นที่บริเวณแห่งนี้มีภูมิประเทศเป็นที่เนิน (โนน) มีป่าทึบและมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก มีพ่อตา ดงบัว, พ่อจารย์ซุย โพธิจารย์, พ่อสนและพวกประมาณ ๑๐ ครัวเรือน อพยพมาจากอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มาตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพบริเวณนี้และเรียกชื่อบ้านว่า “บ้านน้ำแบ่ง” เพราะที่ตั้งบ้านโคกกลางแห่งนี้เป็นศูนย์กลางลำน้ำ ๒ สายซึ่งไหลมาบรรจบกัน คือ ทิศตะวันออก คือ ลำน้ำปาว ทิศตะวันตก คือ ลำน้ำพอง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๗ จึงเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านจาก “บ้านกลางโคก” มาเป็น “บ้านโคกกลาง” ขึ้นอยู่ในการปกครองของตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ ตำบลโคกกลางได้รับการยกฐานะทางการปกครองจึงได้แยกบ้านโคกกลาง มาอยู่ในการปกครองของตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันมีนายทองสูนร์ ตัวเสาร์ เป็นกำนันและเมื่อมีราษฎรเพิ่มมากขึ้น จึงจัดตั้งบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑๐ ออกจาก บ้านโคกกลางหมู่ที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๓๔ และมีนายบุญหลาย ตัวเสาร์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองแวงใหญ่ หมู่ที่ ๒ เดิมที่หมู่บ้านแห่งนี้เป็นป่าไม้และมีต้นไม้ขนาดใหญ่และมีหนองน้ำที่เต็มไปด้วย “ต้นแวง” ป่าไม้และหนองน้ำแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าน้อยใหญ่ นา ๆ ชนิด ซึ่งต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๖๖ พ่อใหญ่จ้ำจารย์ พร้อมพวกเดินทางมาจากอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มาพบป่าและหนองน้ำแห่งนี้ มีทำเลที่เหมาะสมแก่การก่อตั้งบ้าน จึงได้ปลูกสร้างบ้านเรือนเพื่ออยู่อาศัยประมาณ ๔ - ๕ หลังคาเรือนที่ชายป่าริมน้ำ ซึ่งเป็นหนองน้ำที่กว้างใหญ่ มีต้นแวงเกิดขึ้นตามธรรมชาติชาวบ้านจึงเรียกขานชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านหนองแวงใหญ่” ตามชื่อของต้นแวงและหนองน้ำ โดยมีนายมูลอำมาตร มานะศรี เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๒ ได้แยกบ้านหนองแวงใหญ่ ออกจากบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑ มีประชากร ๒๓๐ คน แยกเป็นชาย ๑๒๖ คน และหญิง ๑๐๔ คนมีครัวเรือน ๕๐ ครัวเรือน บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสง่า ตั้งขึ้นเป็นหมู่บ้านเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๖ ซึ่งเริ่มแรกมีนายสาคร นาสินสร้อย เป็นผู้นำในการตั้งขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “บ้านโคกบำสามขา” เพราะทำเลที่ตั้งของหมู่บ้านเป็นบ๋า (ทำเลลาดเอียง) มีน้ำบ่อซึมและฟาร์มเลี้ยงวัว ซึ่งต่อมีผู้คน ได้อพยพมาอาศัยอยู่เพิ่มมากขึ้นกลายเป็นชุมชนหนาแน่น มีผู้นำและสร้างกฎระเบียบในการปกครอง จึงได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า ”บ้านโคกสง่า” ตำบลโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๑ โดยเลือกให้นายสาคร นาสินสร้อย เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ ได้เปลี่ยนแปลงเขตการปกครองทางราชการตั้งตำบลขึ้นใหม่ คือตำบลโคกกลาง และเปลี่ยนแปลงให้บ้านโคกสง่ามาอยู่ในเขตการปกครองของตำบลโคกกลาง โดยมีนายเลิศ ลำไธสง เป็นผู้ใหญ่บ้านจนถึงปัจจุบัน บ้านม่วงดง หมู่ที่ ๔ ณ สถานที่ตั้งหมู่บ้านแห่งนี้ สมัยก่อนเป็นป่าไม้เบญจพรรณและป่าดงดิบเป็นบางส่วนซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผัก ที่เป็นอาหารของผู้คน ตลอดทั้งสัตว์ป่านานาชนิด เช่น หมู่ป่า กระรอก กระแต นก ฯลฯ ผู้คนในละแวกนี้ให้สมญานามว่า “ ป่าแสนสุข ” และบริเวณป่าไม้ดังกล่าว มีหนองน้ำ และ ในบริเวณหนองน้ำเต็มไปด้วยต้นมะม่วงป่า (ตามภาษาบาลี เรียกว่า ไม้อัมพวรรณ) ชาวบ้านจึงเรียกรวม คำว่า “ มะม่วงป่า ” กับคำว่า “ดง” ตั้งเป็นเชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านม่วงดง” ส่วนนามของวัดได้นำเอาคำว่าอัมพวรรณ มาตั้งชื่อวัดว่า “ วัดชัยอัมพร ” จนถึงปัจจุบัน ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๗๖ ได้รับการตั้งขึ้นตามกฎหมาย อยู่ในเขตการปกครองของตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี และปีพุทธศักราช ๒๕๒๐ กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งให้แยกอำเภอโนนสะอาด ออกจากเขตการปกครองของอำเภอกุมภวาปี จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอโนนสะอาด โดยบ้านม่วงดงให้ขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอโนนสะอาด และปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ กระทรวงมหาดไทย ได้ตั้งตำบลโคกลางขึ้นมาใหม่ จึงเปลี่ยนแปลงให้บ้านม่วงดง อยู่ในเขตการปกครองของตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี บ้านโนนน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ ๕ เมื่อประมาณปีพุทธศักราช ๒๔๙๘ ได้มีชาวบ้านคำเต้าแก้วย้ายเข้ามาจับจองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและทำมาหากิน ประมาณ ๔-๕ ครอบครัว ซึ่งต่อมาได้มีผู้คนอพยพมาจากถิ่นอื่นเข้ามาอาศัยอยู่เพิ่มมากขึ้นกลายเป็นชุมชนใหญ่ เพราะที่ตั้งบริเวณหมู่บ้านนี้ มีลักษณะเป็นที่เนิน หรือโนน (หมายถึง ที่สูง) มีต้นไม้ใหญ่เกิดอยู่ในบริเวณที่ตั้งหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “ ต้นน้ำเกลี้ยงใหญ่ ” จึงเห็นชอบให้เรียกขานชื่อหมู่บ้านตามลักษณะโดดเด่นของพื้นที่ว่า “บ้านโนนน้ำเกลี้ยง” และได้รับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านตามกฎหมายการปกครองของทางราชการเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๗ บ้านตาดโตน หมู่ที่ ๖ บ้านตาดโตน เดิมเรียกว่า “ บ้านโตนตาด ” ก่อตั้งเป็นหมู่บ้านเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๖ โดยราษฎรอพยพมาตั้งรกราก จำนวน ๘ ครัวเรือน นำโดยนายศรีอร กองเพชร, นายพรั่ว อันทะปัญญา, นายทองสุข หอมสมบัติ พบว่าบริเวณที่ตั้งของหมู่บ้าน มีน้ำโตนตาดหินที่กำหนดจากธรรมชาติ ต่อมาเมื่อมีผู้คนอพยพเข้ามาอยู่เพิ่มมากขึ้นทางราชการ จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ โดยเปลี่ยนจาก “ บ้านโตนตาด ” มาเป็น “ บ้านตาดโตน ” บ้านคำเต้าแก้ว หมู่ที่ ๗ บ้านคำเต้าแก้ว เดิมเรียกว่า “ บ้านห้วยโจด ” เนื่องจากบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านมีลำห้วยไหลผ่านหมู่บ้าน มีนายพรานคนหนึ่ง เดินทางไปล่าสัตว์และพบบ่อน้ำคำโดยบังเอิญ ซึ่งบ่อน้ำคำเป็นบ่อน้ำที่สะอาด สามารถนำมาบริโภคได้ตลอดปี นายพรานจึงนำเรื่อง ดังกล่าวนี้มาเสนอต่อผู้นำหมู่บ้านว่า การตั้งชื่อหมู่บ้านเราควรมองความสำคัญของบ่อน้ำคำแห่งนี้มาเป็นชื่อเรียกขานนามหมู่บ้าน โดยเปลี่ยนชื่อจากบ้านห้วยโจด มาเป็น “ บ้านคำเต้าแก้ว ” ตราบเท่าทุกวันนี้ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแสง ตั้งขึ้นโดยชาวบ้านกุดหว้า ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มีที่นาซี่งอยู่ ณ สถานที่ตั้ง หมู่บ้านหนองแสงในปัจจุบัน แต่เนื่องจากบ้านกุดหว้าเกิดโรคระบาดชาวบ้านล้มตายเป็นจำนวนมากโดยไม่ทราบสาเหตุและไม่ได้เจ็บป่วย ซึ่งในสมัยนั้นเชื่อกันว่า “ ห่าลงบ้าน ” จึงอพยพออกจากบ้านกุดหว้า จึงมาตั้งบ้านใหม่ใกล้กับที่นาของตนเอง จำนวน ๙ ครอบครัว โดยสถานที่ตั้งของหมู่บ้านมีหนองน้ำใหญ่ และรอบ ๆ หนองน้ำจะมีต้นแสงใหญ่เกิดขึ้น ชาวบ้านจึงใช้เป็นชื่อหมู่บ้านว่า “ บ้านหนองแสง ” บ้านหินลาด หมู่ที่ ๙ จัดตั้งขึ้นโดยแยกออกจากบ้านนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น เมื่อประมาณปีพุทธศักราช ๒๔๗๙ อพยพมาตั้งรกรากทำมาหากิน จำนวน ๕ ครอบครัว โดยการนำของนายผง โนนทิง เพราะเห็นว่าบริเวณแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นข้าวในนา ปลาในหนองและรวมไปถึงสัตว์ป่านานาชนิด พื้นที่ตั้งหมู่บ้านเป็นหินลาด (หินขาว) มีอยู่ตามร่องน้ำใกล้ วัดศิลาอาสน์ ชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “ บ้านหินลาด ” บนพื้นที่ประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่เศษ ต่อมาประมาณปีพุทธศักราช ๒๔๘๕ ทางราชการได้ประกาศตั้งหมู่บ้านขึ้นอย่างเป็นทางการ ซึ่งเดิมเรียกว่า บ้านหินลาด หมู่ที่ ๙ ขึ้นอยู่ในการปกครองของตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี และเมื่อประมาณปีพุทธศักราช ๒๕๑๘ บ้านหินลาด ได้แยกออกจากการปกครองของตำบลปะโค ตามลักษณะของการปกครองของทางราชการ มาขึ้นอยู่ในการปกครองของตำบลโคกกลาง บ้านแสงแก้ว หมู่ที่ ๑๐ เดิมเรียกชื่อว่า “ บ้านหนองแสง ” ต่อเมื่อเมื่อบ้านหนองแสงมีประชากรเพิ่มมากขึ้น ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ ทางราชการจึงได้แบ่งเขตการปกครองออกจากบ้านหนองแสง มาตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ตามลักษณะของการปกครอง และตั้งชื่อใหม่ว่า “ บ้านแสงแก้ว ”
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : JHKIQvDTue103409.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VkYwWTwTue103435.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RCor4kWFri22618.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Lbg3rzUTue14124.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3iyMcEvTue25847.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jKjLPrsTue25956.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aJyZfmVFri105856.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FrqaY36Wed103030.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NzvR5SRThu105837.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xnMnNXgThu111234.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wGGKs0GMon93932.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ksIWJE6Mon113254.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2AS3tLrWed100641.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zJ0DjH5Wed100740.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4nGchObWed23201.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dmNNlLRWed23243.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tIxwNiSWed23339.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0ZPuEv5Wed23442.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : f0C0R4TWed23524.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qNGM6FPThu102423.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : H7tvXQfThu102700.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : blXCHYBMon23946.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AH6kCKdFri43251.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ARSWGPUThu21849.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VgmMtDLThu22037.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aB3LlqAFri23047.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : V8yB6hQFri24937.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DJmKuvfFri30048.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : S35dsFZFri30215.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ไม่มีคนทำงานเหรอครับ เบอร์ติดต่อที่ให้ไว้ ไม่มีคนรับสายเลยสักเบอร์ เบอร์ติดต่อ 1. สำนักปลัด 042-111-742 2. กองคลัง,กองการศึกษา 042-111-741 3. กองช่าง,กองสวัสดิการสังคม 042-111-740 4. งานป้องกันฯ 042-111-743 ให้ไว้ทำไม ถ้ามีแล้วไม่มีคนรับสาย รวมถึงเบอร์สายด่วน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ไม่มีคนทำงานเหรอครับ เบอร์ติดต่อที่ให้ไว้ ไม่มีคนรับสายเลยสักเบอร์ เบอร์ติดต่อ 1. สำนักปลัด 042-111-742 2. กองคลัง,กองการศึกษา 042-111-741 3. กองช่าง,กองสวัสดิการสังคม 042-111-740 4. งานป้องกันฯ 042-111-743 ให้ไว้ทำไม ถ้ามีแล้วไม่มีคนรับสาย รวมถึงเบอร์สายด่วน ../add_file/ไม่มีคนทำงานเหรอครับ เบอร์ติดต่อที่ให้ไว้ ไม่มีคนรับสายเลยสักเบอร์ เบอร์ติดต่อ 1. สำนักปลัด 042-111-742 2. กองคลัง,กองการศึกษา 042-111-741 3. กองช่าง,กองสวัสดิการสังคม 042-111-740 4. งานป้องกันฯ 042-111-743 ให้ไว้ทำไม ถ้ามีแล้วไม่มีคนรับสาย รวมถึงเบอร์สายด่วน
ชื่อไฟล์ : IRUTRV8Mon40350.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eFZia25Mon32610.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : อยากสอบถาม การออกเอกสารสิทธิ์ นส.3 ก. ค่ะ บ้านนาจาน ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ ค่ะ เคยมี จนท.ไปวัดนานนนแล้ว file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อยากสอบถาม การออกเอกสารสิทธิ์ นส.3 ก. ค่ะ บ้านนาจาน ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ ค่ะ เคยมี จนท.ไปวัดนานนนแล้ว ../add_file/อยากสอบถาม การออกเอกสารสิทธิ์ นส.3 ก. ค่ะ บ้านนาจาน ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ ค่ะ เคยมี จนท.ไปวัดนานนนแล้ว
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : G2EwrvIWed105159.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 8g6rM6XWed111024.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : SUW3rlTWed113423.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ ../add_file/เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/