ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA (IIT) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

ชื่อไฟล์ : HrNonpdWed21323.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้