องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง 184 หมู่ 1 อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 41240 โทรศัพท์ : 042-392084


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 92
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เรื่อง ปิดสถานที่กักตัว Local Quarantine (LQ) สำหรับกลุ่มผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบต.,และสมาชิกสภาอบต. สถ.ผถ.4-4 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file ประกาศผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.,และสมาชิก อบต. ส.ถ.ผ.ถ.4-5 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
photo ประกาศปิดรับสมัครนายก อบต.และสมาชิก อบต. วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น. poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดวิธีการปิดประกาศและติดป้ายการหาเสียงในการเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประกาศคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกอบต.และนายก อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประกาศค่าใช้จ่ายจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ตัวอย่างประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ม.52 ข้อ 97 (อบต.) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ตัวอย่างใบสมัครสมาชิกสภา อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ตัวอย่างใบสมัครนายก อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ตัวอย่างคำนวณรูป อบต.และตัวอย่างป้ายประสานงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
photo ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง นายกอบต.และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
photo ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
photo ประกาศปิดสถานที่กักตัวในรูปแบบ Local Quarantine (LQ) สำหรับกลุ่มผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
photo โครงการ Big Cleaning Day (ครั้งที่ 9/2564) ทำความสะอาดถนนหน้าสำนักงาน อบต.โคกกลาง ถึง ถนนมิตรภาพอุดร-ขอนแก่น poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
1 - 20 (ทั้งหมด 108 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายก อบต.โคกกลาง
ว่าง
นายก อบต.โคกกลาง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
apps ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
    folder โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
    folder อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
    folder สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
    folder กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
apps ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
    folder ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)
    folder นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
    folder แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
    folder คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
    folder สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
    folder สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)
    folder มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
    folder ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
apps สัญญาอื่นๆ
apps เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
apps ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
apps การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ / ถาม-ตอบ
    folder แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
    folder สรุปผลความพึงพอใจ
    folder สถิติผู้เข้าใช้บริการ
    folder กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น