messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
account_box กองช่าง
นายพงษ์ไทย ชัยมูล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายภาณุพงษ์ แก้วงาม
นายช่างโยธา
ว่าง
นายช่างไฟฟ้า
นายปริญญา เลพล
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาววีระญา ฮั่วจั่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอภิสิทธิ์ วงษาจันทร์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า