องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
find_in_page ประกาศผู้ฃนะราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ ๑๐ – บ้านม่วงดง หมู่ ๔ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ ๑๐ – บ้านม่วงดง หมู่ ๔ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ ๑๐ – บ้านม่วงดง หมู่ ๔ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
find_in_page ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference: TOR)รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างฯ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file ยกเลิกประกาศประกวดราคารถบรรทุกขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ศพด. ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาอาสน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
insert_drive_file ประกาดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file ประกาศราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาอาสน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 4 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น (e-bidding) รอบที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 283
find_in_page ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307
insert_drive_file ประกาศราคากลาง คลส.ม.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 450
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 387
1 - 20 (ทั้งหมด 59 รายการ) 1 2 3