องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง 184 หมู่ 1 อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 41240 โทรศัพท์ : 042-392084


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 192
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประกาศปิดรับสมัครเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิก อบต. วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น. [15 ตุลาคม 2564]
อบต.โคกกลางร่วมกับ รพ.สต.หนองแวงใหญ่ เข้าให้คำแนะนำผู้เข้ากักตัว ณ สถานที่กักัตัวกลาง ตำบลโคกกลาง [5 สิงหาคม 2564]
อบต.โคกกลาง นำผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเข้ากักตัวที่ LQ โดยผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงได้รับการตรวจและมีผลเป็นลบ [5 สิงหาคม 2564]
อบต.โคกกลาง เพิ่มเตียงนอนในสถานที่กักตัวกลาง ตำบลโคกกลาง [5 สิงหาคม 2564]
ฉีดพ่นทำความสะอาดสถานที่กักตัวกลาง ตำบลโคกกลาง [5 สิงหาคม 2564]
ตรวจประเมิน LPA วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง [4 สิงหาคม 2564]
แบบคำร้องทั่วไป [19 กรกฎาคม 2564]
โครงการ Big Cleaning Day 7 กรกฎาคม 2564 ณ หลุมขยะหมู่ที่ 1 [12 กรกฎาคม 2564]
ประชาสัมพันธ์ขอรับการสนับสนุนสิ่งของจำเป็นในช่วงกักตัว [12 กรกฎาคม 2564]
สถานที่กักตัวผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง( Local Quarantine) ตำโคกกลาง [12 กรกฎาคม 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายก อบต.โคกกลาง
ว่าง
นายก อบต.โคกกลาง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
apps ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
    folder โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
    folder อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
    folder สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
    folder กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
apps ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
    folder ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)
    folder นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
    folder แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
    folder คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
    folder สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
    folder สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)
    folder มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
    folder ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
apps สัญญาอื่นๆ
apps เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
apps ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
apps การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ / ถาม-ตอบ
    folder แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
    folder สรุปผลความพึงพอใจ
    folder สถิติผู้เข้าใช้บริการ
    folder กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น